maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort istanbul escort bayan>

İmbat’dan hassas kontrollü klima

19 yıldır İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri konusunda Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olan İmbat Soğutma, 6 ila 220 kW arası soğutma kapasitesine sahip hassas kontrollü klima cihazlarının üretimini gerçekleştiriyor. Seçkin referansları ile en çok satılan yerli üretici marka durumunda olan İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, hassas kontrollü klimalar, mahal sıcaklığını +/- 1 oC ve ortam bağıl nemini +/-%2 RH tolerans hassasiyetinde sabit tutabilme özelliğine sahip. EC plug fanlar ve isteğe bağlı olarak DC Inverter kompresör opsiyonları ile yüksek enerji tasarrufu sağlıyor.
Bu haber 2017-07-07 10:02:12 eklenmiş ve 1973 kez görüntülenmiştir.

İmbat özel yazılım geliştirdi

İmbat hassas kontrollü klimalar, yüksek duyulur ısı oranı ile mahalin ihtiyacı olan yüke doğru cevap vermekte ve minimum işletme maliyeti sağlamaktadır diyen firma yetkilileri: “Çift kompresörlü modellerde asimetrik soğutma devresi ile iki farklı kapasitedeki kompresör, üç farklı kademede çalıştırılarak kısmi yüklerde de yüksek verime ulaşılmaktadır. Bunun yanı sıra kompresörlerin devreye girip çıkma sayıları düşmekte ve ömürleri uzamaktadır. İmbat hassas kontrollü klimaların gelişmiş mikroişlemci kontrol paneli, günlük ve haftalık olarak programlama imkanı sunmaktadır. Tam otomatik çalışma özelliği ve İmbat tarafından geliştirilen özel yazılım ile cihazların soğutma, ısıtma, nemlendirme, nem alma ve filtrasyon fonksiyonları kontrol edilerek istenen hassas ortam şartları kolaylıkla sağlanmaktadır.

İmbat hassas kontrollü klimalar, ozon tüketim katsayısı sıfır olan çevre dostu R-410a ve R-407c soğutucu akışkan opsiyonları ile hava soğutmalı veya su soğutmalı kondenserli olarak üretilmektedir. İmbat hassas kontrollü klimalar, direkt genleşmeli olarak üretilebildiği gibi soğuk su serpantinli veya direkt genleşmeli+soğuk su serpantinli olarak da üretilebilmektedir. Uzaktan kumanda ve cihaz kontrol sistemi, bina yönetim sistemlerine bağlanma imkanı sunmaktadır. Cihaz üzerinden görülebilen sıcaklık, nem gibi tüm değerler ile filtre kirliliği, hava akışının engellenmesi ve oluşabilecek diğer arızalar uzaktan kumanda ve kontrol edilebilmektedir.”dedi.

Yedekli ve eş yaşlandırmalı sistemlerle, uzun ömür sağlanmakta ve garanti sonrası düşük bakım maliyeti avantajı sunulduğunu belirten firma yetkilileri: “Müşteri ve mahal ihtiyacına göre geniş bir aralıkta tasarlanmış olan İmbat hassas kontrollü klimalar; alttan, önden veya üstten üfleme ve emişli olarak üretilmektedir. İmbat hassas kontrollü klimalarda, dış hava koşullarına göre gerektiğinde kısmen veya %100 taze hava ile free-cooling yapılarak minimum enerji sarfiyatı sağlanmaktadır. Düşük dış hava koşullarına uygun cihaz modelleriyle -45oC’de bile istenen mahal şartlarına ulaşılabilmektedir.

 

40 ülkeye ihracat

Hassas kontrollü klimaları ve tüm ürün gruplarıyla İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, yer aldığı her projeye en doğru çözümü sunmak için çalışmaktadır. 26 yıllık deneyimi, bilgisi ve Ar-Ge odaklı mühendislik yaklaşımıyla verimliliği ve enerji tasarrufu yüksek ürünler tasarlamakta; ürünlerini 40’a yakın ülkeye sunmaktadır. Günümüzde her ölçümün ve işleyişin mükemmel olması için çok çalışılsa da, gözle görülmeyen ve hissedilemeyen bazı etkenler bu mükemmel işleyiş için sorun oluştururlar. İnsanlar tarafından hissedilemeyen bu etkenler ancak bir makinenin kusursuz yaklaşımıyla yakalanabilir. En ufak farklılıkta büyük sonuçlar doğurabilen sıcaklık ve nem farkı bunlardan biridir. Özellikle hassas ölçümlerin yapıldığı laboratuarlar, bilgilerin depolandığı, önemli belge ve eserlerin muhafaza edildiği müzeler, arşiv odaları, veri merkezleri, UPS odaları gibi mekanların hassas iklimlendirilmesi, en ufak hatanın büyük bir bilgi kaybı ve maliyetle sonuçlanması nedeniyle hayati önem taşır.

Veri merkezleri, sistem odaları, müzeler, arşivler, laboratuvarlar, UPS ve pano odaları, elektrik&elektronik ekipman odaları, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri gibi mahaller insan konforunun ihtiyacından daha farklı tasarım ve iklimlendirme kriterlerine sahiptirler. Çalıştıkları süre boyunca bulundukları alana ısı yayan bu cihaz ve sistemlerde, doğru soğutma sağlanmaması halinde artan ısınma, veri kaybına ve sistemin kısa sürede ömrünü tüketmesine neden olur. Karşımıza çıkan diğer bir faktör olarak, nem miktarında artış, elektronik cihazlarda oksitlenmeye bağlı kayıplar yaratır.

 

Yılda 365 gün ve 24 saat çalışıyor

Bu sistemler, yoğun ısı üretimi oluşturan ısı kaynaklarını modelleyen ısı kazancı hesabı yapılarak; hassas ve değişken ihtiyaçlara göre programlanarak, devamlılığı garantili olacak şekilde soğutulmalı ve istenen ısıl şartlarda faaliyet göstermesi sağlanmalıdır. Hassas kontrollü klimalar, bu tür mahaller için gerekli sıcaklık ve nem kontrolünü sağlamaya yarayan iklimlendirme cihazlarıdır. Yılda 365 gün ve 24 saat çalışma esasına göre tasarlanan hassas kontrollü klima cihazları, gerekli sıcaklık, nem ve filtrasyonu sağlayarak elektronik ekipmanın çalışma ömrünü ve verimliliğini üst düzeye çıkarır.”şeklinde konuştular.

 

Hassas klima seçimi ve uygulamasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şöyle:

·                     Hassas klimalar, sabit sıcaklık ve nemde çalışabilen, gerektiğinde nem alabilen yüksek kapasite ve debiye sahip cihazlardır. Duyulur ısı oranları konfor için üretilen cihazlardan farklı olarak 0,9-1 arasındadır.

·                     Hassas klima cihazları iki ana üniteden; evaporatör (iç ünite) ve kondenserden (dış ünite) oluşur. İki ünite arasında soğutucu akışkan özelliği sağlayan ozon dostu R410A ve R407C gibi yeni nesil gazlar kullanılır.

·                     Belli tolerans aralıklarında nem ve sıcaklığı birlikte sağlayan bir tasarıma sahiptirler. Örneğin sistem odalarında önerilen sıcaklık aralığı 20 ila 22 °C, relatif nem ise % 50-55 RH aralığındadır. Tekstil laboratuvarlarında ise istenen relatif nem oranı %60-80 RH aralığındadır.

·                     Sıcaklık +/- 1 °C ve nem +/- %5 RH toleranslarında sabitlenebilmektedir. İnternet üzerinden izlenebilme ve bina otomasyon sistemlerine bağlanabilme özellikleri, sistemin uzaktan izlenebilmesini mümkün kılar.

·                     Hassas klimalar, -30 °C ve +45 °C sıcaklık aralığında rahatlıkla çalışabilir.

·                     Hassas klima ile iklimlendirilecek mahallerin, ısı değişikliklerini içeriye ve dışarıya hissettirmeyecek malzemeler ile yapılması sağlanmalıdır.

·                     Hassas kontrollü klimalar için önemli kriterler; optimum soğutma yükü ve kurulu güç, ilk yatırım maliyeti ve işletme maliyeti, homojen sıcaklık ve nem oranının sağlanması için yüksek ısı kaynaklarının mahal içinde homojen dağılımının sağlanmasıdır.

·                     Kapasite tayininin, hassas iklimlendirme yapılacak olan mahalin ölçülerine göre değil; ortamdaki ısı yüküne göre yapılması ve ortamda bulunan cihazların ısı yüklerinin doğru belirlenmesi gerekir.

·                     İklimlendirilen ortama uygun cihaz kapasitesi belirlendikten sonra, doğru kapasitede cihaz seçilmeli ve homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak hava dağıtım sistemi tasarlanmalıdır.

·                     İklimlendirilecek alan ve cihaz seçimi, işletmenin ileriye dönük büyüme beklentileri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

·                     Hassas kontrollü iklimlendirme sistemleri yedekli olarak planlanmalı, herhangi bir arıza durumunda yedek klimanın devreye girmesi sağlanmalıdır.

·                     Cihazlar, elektrik kesintilerinden sonra, önceki set edilen değerde tekrar çalışacak özellikte olmalıdır.

·                     Cihazların, elektromanyetik dalga yaymaması ve çevredeki elektronik cihazlara zarar vermemesi önemlidir.

·                     Konfor uygulamalarında olduğu gibi hassas kontrollü iklimlendirme sistemlerinde de en büyük tüketim soğutma esnasında gerçekleşir. İşletme maliyeti düşük, yüksek verimli cihazlar avantaj sağlar.

·                     Cihazlarda; fanların EC plug tip, genleşme vanalarının elektronik sürücülü,  kompresörlerin DC Inverter teknolojisine sahip olmaları önemlidir. Gelişmiş bir mikroprosesör ile kontrol edilmeleri, alçak ve yüksek basınç değerlerine doğrudan müdahale etme imkanı tanıması, yüksek enerji tasarrufu sağlaması ve zorlu çalışma koşullarında süreklilik sağlaması gerekir.

·                     Sistem tasarımında serbest soğutma (free-cooling) altyapısı, cihazın tasarım aşamasında düşünülmeli ve enerji tasarrufu sağlanmalıdır.

·                     İç ünite ile dış ünite arasındaki mesafe; performansı etkilemeyecek uzaklıkta, akışkan hızına ve yağ geri dönüşüne uygun çaplarda ve standartlarda, gerekli emniyet tertibatları ile tesis edilmelidir. 

·                     Mahallerin inşai ve altyapılarına paralel olarak üfleme metodları seçilmelidir.

·                     Şartlandırılmış havanın homojen dağılımı ve dağıtım sistemi hassas iklimlendirmede çok önemlidir.

·                     Sistem odasının hassas kontrollü iklimlendirme çözümlerinde, soğuk hava koridorları için mümkünse minimum 30 cm yükseltilmiş döşeme uygulanmalı, hassas kontrollü iklimlendirme cihazının önden veya üstten emiş, döşeme altından üfleme modeli seçilmelidir. Bu şekilde döşeme altına üflenen soğuk hava, menfezler vasıtası ile soğutmayı verimli olarak sağlayacaktır.

·                     Yapılacak döşemelerin antistatik özellikli, min. 30 dakika yangın dayanımı olan, üstündeki kabinet ve donanım ağırlığını karşılayacak mukavemette olması sağlanmalıdır.

·                     Cihazların periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması sağlanmalıdır. Doğru ve periyodik olarak yapılan bakımlar, sistemin daha verimli çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

 

 

ETİKETLER : klima soğutma iklimlendirme program nem oranı imbat
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Mobil
Hakkı öztürk 2017-07-07 10:16:02
Tebrik ederim. Türkiye'de böyle güzel işler yapan firmaların olması gurur verici. İmbat'ı tebrik ederim.
Toplam 1 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Teknoloji haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
E-Mail Bülten Kaydı
Arşiv Arama
- -
Anket
Fuarlara Katılıyor musunuz?
Kendi şehrimdeki fuarlara katılıyorum
Bölgesel fuarlara katılıyorum
Ulusal fuarlara katılıyorum
Uluslararası fuarlara katılıyorum
Fuara katılmıyorum
Food Sektör Dergisi 20. yıl
© Copyright 2020 Sidas Medya. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
Organizasyon
Makale
Turizm
Gıda
Fuar
Food Sektör

ataşehir escort ümraniye escort porno brazzers antalya escort kadıköy escort ümraniye escort ataşehir escort